Nøkkelordarkiv: vurdering

Tipsserie om digitale tester – en oversikt

Svend Andreas Horgen har laget en fantastisk fin tipsserie om digitale tester, men det har manglet en god indeks over artiklene. Derfor har jeg tatt på meg jobben å lage en oversikt.

Elevene har talt: underveisvurdering virker

Dette skoleåret har jeg lagt opp til et helt annerledes opplegg for underveis- og sluttvurdering (formativ og summativ vurdering) enn hva jeg har gjort tidligere. Målsetninga har vært å bruke vurderinga for å fremme læring, utvikle elevens kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Nå har jeg nettopp avsluttet en evaluering hvor elevene fikk si […]

Vurdering for å plage?

Telemark fylkeskommune arrangerte kursdag for alle lærere i dag, og temaet for dagen var vurdering. Første del av dagen ble brukt til en plenumssesjon med en ekstern foredragsholder, og jeg var ikke helt fornøyd med de holdningene som ble formidla i dette foredraget. Jeg håper at jeg har misforstått budskapet, men føler allikevel for å […]

Dylan Wiliam: Vurdering for læring

Den 17. mars 2010 var Dylan Wiliam på besøk hos Utdanningsdirektoratet, hvor han holdt et foredrag om vurdering for læring. Jeg var ikke der, men UDIR var så framsynte at de laget et videoopptak av seansen. Jeg har sett forholdsvis grundig gjennom videoen, og har laget et tankekart som viser min tolkning av Wiliam sitt […]