Nøkkelordarkiv: tankekart

Lesing, skriving og nye tekstkulturer i digitale medium

Ny dag på på konferansen «Skolen i digital utvikling», her er et tankekart fra presentasjonen til Arne Olav Nygard. Et fyldig referat for hele konferansen finner du her.

Bare bærbar

Enda et tankekart fra en presentasjon på konferansen «Skolen i digital utvikling», denne gangen om innføring av elevpc-er i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Et fyldig referat for hele konferansen finner du her.

Den som kun tar spill for spill…

Jeg deltar på konferansen «Skolen i digital utvikling» denne uka, og har nettopp fått med meg en interessant presentasjon om spill. Her er et tankekart jeg laget fra denne presentasjonen. Et fyldig referat for hele konferansen finner du her.

Dylan Wiliam: Vurdering for læring

Den 17. mars 2010 var Dylan Wiliam på besøk hos Utdanningsdirektoratet, hvor han holdt et foredrag om vurdering for læring. Jeg var ikke der, men UDIR var så framsynte at de laget et videoopptak av seansen. Jeg har sett forholdsvis grundig gjennom videoen, og har laget et tankekart som viser min tolkning av Wiliam sitt […]