Nøkkelordarkiv: interaktiv tavle

Mitt digitale klasserom

I forrige uke holdt jeg en presentasjon på NDLA sin landssamling i Bergen, i en plenumssesjon med framtidas klasserom som tema. I praksis ble vel denne sesjonen et slags forsøk på en oppklaring mellom NDLA og Utdanningsforbundet, og min presentasjon hadde sikkert passet bedre i en parallellsesjon på samlinga. Men her er i alle fall […]

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Jeg har vært deltaker i en prosjektgruppe som har jobbet med et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt, som en del av en praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Akershus. Prosjektarbeidet har resultert i en rapport med tittelen «Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?«. Her kan du laste ned rapporten og presentasjonen.

Verktøy for skjermskribling i OS X

Jeg bruker en interaktiv tavle i klasserommet, og trenger programvare for å skrible på tavla/skjermen. Her er en liste over progamvare for OS X som jeg kjenner til, med mine vurderinger. Jeg har også laget en liten video for dem som er usikre på hva jeg mener med «skjermskribling».

Bruk av digitale læremidler og interaktiv tavle, et praktisk eksempel

Jeg gjør mye bruk av digitale læremidler og interaktiv tavle i undervisninga mi, og får mange gode tilbakemeldinger fra elevene på dette. Her er et praktisk eksempel på hvordan en undervisningsøkt kan se ut.

Mine regler for god bruk av interaktiv tavle

Her er to lister over hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre når man bruker en interaktiv tavle i undervisninga. Listene er delvis basert på egen erfaring, og delvis bygger den på artikler og rapporter som jeg har lest.

Ny teknologi i klasserommet: tavla

Etter innføringen av krittavla for 200 år siden, har klasserommet vært mer eller mindre uforandret. De nye tingene som har kommet til siden den gang, som for eksempel datamaskinen, har ikke fått samme dominerende plass som tavla. Nye undervisningsmetoder har blitt tatt i bruk, men ny teknologi har i liten grad ført til dyptgripende og […]