Nøkkelordarkiv: digitale tester

Klasseledelse i teknologirike omgivelser – Editors Cut

I 2013 bidro jeg med en tekst som ble publisert i veilederen «Klasseledelse i teknologirike omgivelser» fra IKT-senteret. Teksten måtte gjøres ganske kort for å få plass i veilederen, og i tillegg var vi noe uheldig med den siste korrekturlesingen. Resultatet ble en artikkel som kan virke noe usammenhengende, og derfor publiserer jeg nå mitt […]

Tipsserie om digitale tester – en oversikt

Svend Andreas Horgen har laget en fantastisk fin tipsserie om digitale tester, men det har manglet en god indeks over artiklene. Derfor har jeg tatt på meg jobben å lage en oversikt.

Gode flervalgsoppgaver – et eksempel

Jeg gjør mye bruk av digitale tester i undervisninga mi, men å lage gode flervalgsoppgaver som tester forståelse er ikke enkelt. Det er også ganske tidkrevende å lage gode flervalgsoppgaver, men til gjengjeld er det ikke noe rettearbeid i ettertid. Jeg har altså flytta arbeidsinnsatsen min fra rettearbeidet til å designe bedre oppgaver. Her er […]

Elevene har talt: underveisvurdering virker

Dette skoleåret har jeg lagt opp til et helt annerledes opplegg for underveis- og sluttvurdering (formativ og summativ vurdering) enn hva jeg har gjort tidligere. Målsetninga har vært å bruke vurderinga for å fremme læring, utvikle elevens kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Nå har jeg nettopp avsluttet en evaluering hvor elevene fikk si […]