Kategoriarkiver: iPhoneografi

Alone

Lenge siden jeg har fot­o­blogga nå, men jeg har tatt en del bil­der de siste ukene. Her er en kar jeg fant midt i sen­trum av Skien, han så vel­dig ensom ut der han satt.

The exam

På Hjalmar Johansen vgs har ele­vene hatt digi­tal eksa­men i Flerbrukshallen i Skien fri­tids­park. Så vidt jeg vet har gjen­nom­fø­ringa gått til­nær­met knirke­fritt. Bra!

Street life — begging

Et av mine mange små foto­pro­sjek­ter er å ta gate­fo­to­gra­fier fra Skien. Her er ett bilde, du kan se flere på Flickr.

Wheel shadow

Sykkelvær og sol­skinn. Det er vår.

Bicycle stand

Dette er en syk­kel­par­ke­ring i Skien sen­trum. En lur­vete plass hvor jeg i alle fall ikke ville satt fra meg syk­ke­len min.

Self

Påskeferie. Selv om jeg har en drøy bunke med mate­ma­tikk­prø­ver som skal ret­tes, har jeg ikke tenkt å la det hindre meg i å ta noen fine turer i sko­gen med bik­kjene. Dette er et selv­por­trett jeg tok på en tur i går.

Sleeping

Det var min feil. Jeg viste to fil­mer som hver var på 20 minut­ter i løpet av én og samme skole­time. Det var for mye. Selv om ele­vene fak­tisk var inter­es­sert, ble det alt for lenge å sitte stille og holde fokus. Min feil.

Morning sun

Våren er defi­ni­tivt like rundt hjør­net, og det er ikke len­ger bek­mørkt når jeg går til job­ben om mor­ge­nen. En lav men intens sol ga mange fine far­ger og lange skygger.

Pythagoras

Jeg har tatt noen nye bil­der i skole­se­rien jeg job­ber med, her er er et glimt fra den ana­loge delen av under­vis­ninga mi.

Magical winter morning (2)

Vi har hatt en used­van­lig lang og kald vin­ter som ikke er over ennå, tem­pe­ra­tu­ren har lig­get rundt –12°C om mor­ge­nen denne uka. Men det har vært sky­fritt og fint, med masse sol. Dette bil­det ble tatt fra ei bru, ned mot en elve­bredd. Det var tid­lig om mor­ge­nen, og skik­ke­lig kaldt. Rett over van­net var […]