Digitale vs. analoge læremidler

I går var det et inn­slag i NRK Vestlandsrevyen hvor det ble fram­satt mange rare påstan­der om digi­tale lære­mid­ler. Det var mye å ta tak i, men jeg har valgt ut én påstand som jeg prø­ver å gi et mot­svar til.

Videoen ble laget på under en time, og jeg impro­vi­serte hele greia. Den burde sik­kert vært mye bedre gjen­nom­ar­bei­det, men jeg hadde lyst til å få ut noe mens nyhe­ten fort­satt var fersk. Da ble resul­ta­tet slik: