Sommerkurs i naturfag

Solcellepaneler på Herøya i PorsgrunnTelemark fylkeskommune skal arrangere intensivkurs i matematikk og naturfag i sommer, og målgruppa er yrkesfagelever som har strøket i disse fagene. Denne sommerskolen skal gå over to uker, og avsluttes med eksamen. Det er et veldig spennende tilbud, og jeg har tro på at dette er noe som kan bidra til å forhindre frafall. Jeg har blitt spurt om å være lærer i naturfagundervisninga, og har sagt ja til det. Nå er jeg i gang med planlegginga.

Å gjennomgå hele læreplanen i naturfag for yrkesfag på bare to uker er en utfordring, men jeg tror det er fullt mulig å gjøre et på en pedagogisk forsvarlig måte. Elevene skal ha åtte timer undervisning hver dag, fire av dem med lærer og fire med en assistent.

Tida blir en viktig faktor når faget skal gjennomføres på så kort tid, så jeg må allerede nå ha veldig klart for meg hva som skal skje når. Naturfag skal være et praktisk fag, og det legger jeg stor vekt på når jeg planlegger opplegget. Jeg har tenkt å gjennomføre minst én øving hver dag, og gjennomgå læreplanmålene ved å ha diskusjoner rundt øvingene vi gjør.

Jeg kommer antakelig til å velge NDLA Naturfag som læreverk i undervisningsopplegget. Den viktigste grunnen til dette er de såkalte eforelesningene som dette læreverket inneholder. Jeg har testet ut disse på elever tidligere, og fått veldig gode tilbakemeldinger.

For å forsøke å få elevene til å reflektere over stoffet de har arbeidet med, planlegger jeg å la dem blogge om det på slutten av hver skoledag. Så ønsker jeg at de skal lese (og kommentere) de andre elevene sine blogginnlegg, og jeg planlegger å starte hver dag med å diskutere ett eller to av dem i plenum (som repetisjon av det vi jobbet med dagen før). I grove trekk kommer antakelig skoledagene til å se slik ut:

  • Gjennomgang av et blogginnlegg, repetisjon av gårsdagen
  • Praktisk øving
  • Faglige diskusjoner relatert til øvinga
  • Skrive rapport for øvinga
  • Jobbe med relevant fagstoff på egen hånd, se eforelesninger
  • Blogge om dagens arbeid

Her er min foreløpige plan, jeg tar gjerne imot tips og innspill fra andre.