Street life — begging

Et av mine mange små foto­pro­sjek­ter er å ta gate­fo­to­gra­fier fra Skien. Her er ett bilde, du kan se flere på Flickr.