Veibommer og personvern

Veldig bra at Ove Mellingen drar frem elefanten i bompenge-rommet i Grenland i dagens TA. Til nå har debatten i stor grad dreiet seg om kostnadene for hver enkelt av oss, men ingenting om hvordan bommene griper inn i privatlivet vårt.

Mellingen skriver blant annet:

Jeg har tidligere sett «mappa» til en gammelkommunist her i fjorden. Der sto det detaljert hva Jan og fruen hadde gjort, hvor de hadde vært, hvem de hilste på, drakk kaffe med og at de vinket da russiske venner tok farvel på Vallermyrene. Nå er det bare å sjekke bomregningen.*